Redovan sezonski

servis klima uređaja

Želite čist i svjež zrak iz vašeg klima uređaja?

Šta je potrebno?

Uživajte u ugodnoj temperature vašeg prostora uz servisiran klima uređaj. Da bi se zadovoljili standardi normalnog rada klima uređaja u ljetnoj sezoni i režimu hlađenja, potrebno je izvršiti redovan sezonski.

Specijalizirani smo za izrade velikih rashladnih sistema za poslovne zgrade, klima komore sa kompletnim rashladnim sistemom, kao i klimatizaciju server i UPS soba.

A šta dobijem ?

Kako su isparivač na unutrašnjoj jedinici i cijev za odvod kondenzata pogodna mjesta za razvijanje raznih vrsta bakterija, u sastavu sezonskog servisa vršimo i dezinfekciju istih specijalnim namjenskim sredstvima. Prvi i jedini u BiH redovne sezonske servise radimo najsavremenijom tehnologijom baziranom na vodenoj pari koja u kombinaciji s posebnim sredstvima za čišćenje i dezinfekciju uništava i do 99% bakterija.

 

Redovnim sezonskim servisima prije sezone hlađenja i sezone grijanja produžavate vijek trajanja klima uređaja i osiguravate optimalan i neometan rad.

Servis

 • Čišćenje i dezinfekciju isparivača i filtera na unutrašnjoj jedinici
 • Usisavanje prašine
 • Čišćenje vanjske jedinice
 • Čišćenje kondenzatora
 • Čišćenje i dezinfekciju odvoda kondenzata
 • Kontrolu spoja cijevi
 • Kontrolu elektro spojeva

Servis +

 • Čišćenje i dezinfekciju isparivača i filtera na unutrašnjoj jedinici
 • Usisavanje prašine
 • Čišćenje vanjske jedinice
 • Čišćenje kondenzatora
 • Čišćenje i dezinfekciju odvoda kondenzata
 • Kontrolu spoja cijevi
 • Kontrolu elektro spojeva
 • Skidanje i čišćenje turbine
 • Skidanje i čišćenje tave za drenažni odvod
 • Ponovno sastavljanje